Mitchell JV vs Polk County JV

Recap

Mitchell High School

Mitchell JV
Polk County JV
Preview

Venue

Mitchell High School