Polk County JV vs Mitchell JV

Recap

Polk County High School

Polk County JV
Mitchell JV
Preview

Venue

Polk County High School
1681 NC-108, Columbus, NC 28722, USA