Polk County JV vs Avery JV

Recap

G.M. Tennant Stadium

Polk County JV
Avery JV
Preview

Venue

G.M. Tennant Stadium